ตั้งราคาขายผิด จากกำไรเป็นขาดทุน

ตั้งราคาขายผิด จากกำไรเป็นขาดทุน

การตั้งราคาขายผิด

เกิดจากการไม่คิดละเอียดรอบคอบของเจ้าของธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไร SMEs ส่วนใหญ่มักลืมคิดค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายจากแหล่งเงินกู้ หรือขายฝาก นายทุนนอกระบบหรือในระบบ บวกรวมเข้าไปในต้นทุนด้วย จึงมักคิดว่าราคาขายเท่านี้ก็มีกำไรที่รับได้แล้ว

แต่ในความเป็นจริง หากกำไรที่เหลือต่ำมาก จะไม่สามารถเหลือเพียงพอสำหรับลงทุนเพื่อการเติบโตได้ หรือแทบจะไม่มีกำไรเลย ในกรณีที่แย่ที่สุดคือ ยิ่งทำยิ่งขาดทุน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตั้งราคาขาย เมื่อได้ราคาขายที่รับได้แล้ว ก็ค่อยดูว่าอยู่ในช่วงที่กลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อหรือไม่ เจ้าของกิจการต้องอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ต้นทุนสินค้า มีเงินเฟ้อมากำกับทุกปี ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะกระทบราคาขายในอนาคตเท่าไรก็เป็นอีกเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาให้ดี

ตั้งราคาขายผิด จากกำไรเป็นขาดทุน ประกอบ

Copyright © 2020. All rights reserved.