การขายฝาก เป็นการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ?

สมาร์ทฟินน์ : การขายฝากเป็นการกู้เงินประเภทหนึ่งในระบบระหว่างบุคคล(หรือนิติบุคคล) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากต้องทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน และมีกฎหมายรองรับถูกต้อง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของการขายฝากก็คือ

จะจัดการอย่างไร เมื่อธุรกิจไร้กำไรเพราะดอกเบี้ยสูง?

เจ้าของกิจการหลายๆคน อาจเคยมีช่วงที่บริษัทขาดสภาพคล่อง ไม่มีกระแสเงินสดในการหมุนเวียนธุรกิจบัตรเครดิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เกิดสภาพคล่อง แต่ในบางครั้ง เจ้าบัตรเครดิตนี้เองก็อาจจะสร้างหนี้ให้โดยที่ไม่รู้ตัว

1 4 5 6
Copyright © 2020. All rights reserved.