ยอดขายเติบโตช้ากว่าค่าใช้จ่าย

กับดักยอดขายเติบโตช้ากว่าค่าใช้จ่ายเติบโต

ยอดขายเติบโตช้ากว่าค่าใช้จ่าย

สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ เช่น  ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% แต่ต้นทุนกลับมากขึ้น 60% แสดงว่ากำไรสุทธิลดลงอย่างแน่นอน หากต้องการให้กำไรเพิ่มขึ้นตามเป้า อาจหมายถึง ต้องทำยอดขายเพิ่มขึ้นอีก 1-2 เท่าตัว

ยอดขาย

ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขยายไลน์การผลิตใหม่ การขยายช่องทางการขายใหม่ หรือการทำโปรโมชั่นอื่นๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือ ต้นทุนการต่าง ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย เช่น  ค่าเสื่อมจากอุปกรณ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นต้น เป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายเติบโต เจ้าของกิจการต้องพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมานั้นเป็นการเพิ่มแบบถาวรหรือชั่วคราว ถ้าเป็นการเพิ่มแบบถาวรเป็นไปได้ว่ามีการกำหนดกลยุทธ์ผิด เกิดสภาวะยิ่งทำยิ่งกำไรลด แต่ถ้าหากค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบชั่วคราว ผู้ประกอบการก็ต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อเข้ามาเสริมกิจการในระยะสั้น ให้เพียงพอต่อกิจการที่กำลังขยายตัว

ซึ่งการขายฝากอาจเป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไวที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีนักลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่คิดดอกเบี้ยแบบมากเกินไป

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

วันนี้ขายฝากผ่านสมาร์ทฟินน์ ดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือน หรือ 9% ต่อปี สัญญาขายฝากเริ่มต้นที่หนึ่งปี และท่านยังคงพักอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ได้ตามปกติการขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

สนใจดูรายละเอียดและตัวอย่างได้ที่ www.smartfinn.co.th 

Copyright © 2020. All rights reserved.