ยอดขายหนึ่งล้าน ไม่ใช่กำไรหนึ่งล้าน

ขายของทำธุรกิจทุกคนย่อมหวังผลกำไร แต่อย่าเข้าใจผิดว่า ยอดขายที่เพิ่มพูนขึ้นทุกวันนั้นคือกำไร วันที่ธุรกิจเกิดขายดี ยอดขายเป็นล้าน หากเจ้าของธุรกิจคิดแบบนั้น อาจประสบกับสภาวะเงินฝืดติดขัดแก้ไม่หายในธุรกิจ ในยอดขายนั้นประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง

1. ต้นทุนค่าสินค้า – ไม่ว่าสินค้านั้นจะรับมาจากผู้ผลิต หรือ ประกอบสร้างขึ้นเอง ล้วนมีต้นทุนวัตถุดิบ ถือเป็นต้นทุนหลักของสินค้าทุกตัว หากเป็นธุรกิจบริการ ต้นทุนส่วนนี้คือพวกอุปกรณ์การบริการ เช่น น้ำมันสปา เครื่องสำอางค์ การรู้ต้นทุนสินค้า ทำให้เราประเมินได้ว่ามีศักยภาพในการทำกำไรได้หรือไม่

2. ต้นทุนการดำเนินการ – ได้แก่ค่าแรงงาน เงินเดือนพนักงาน ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเครื่องจักร ค่าโทรศัพท์ เงินเดือนเจ้าของ หากคิดตามหลักบัญชี ก็ต้องรวมค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่างๆไปในต้นทุนด้วย หากเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ อาจหัก 20% ของราคาอุปกรณ์ต่อปี และ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ หัก 5% ต่อปี ไม่นับมูลค่าที่ดิน เป็นต้น

3. ต้นทุนการตลาด – ทั้งการตลาดออฟไลน์ ได้แก่ ค่าโฆษณาต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อต่างๆ โดยการบอกต่อถือเป็นต้นทุนการตลาดที่ต่ำที่สุด และ การโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์เป็นช่องทางที่แพงแต่เข้าถึงประชาชนส่วนมาก มีเรตราคาตั้งแต่ 44,000 บาทต่อ 15 วินาทีต่อครั้ง ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ หรือ เหมาเดือนละ 400,000 บาท ของรายการ ศึก12ราศี (ณ เดือนพฤษภาคม 61) รวมถึงการตลาดออนไลน์ เช่นการใช้ Google Ad การทำเว็ปของบริษัท โดยเจ้าของธุรกิจต้องประเมินถึงต้นทุนการตลาดเปรียบเทียบกับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าคุ้มค่าหรือไม่

4. ดอกเบี้ย – หากธุรกิจมีการกู้เงิน ดอกเบี้ยคือหนึ่งในต้นทุนที่ต้องจ่าย ผลต่างดอกเบี้ย คือกำไรที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของธุรกิจ หากธุรกิจกู้เงิน OD มา 1 ล้านบาท หักดอกเบี้ย 13% คือ 130,000 บาท แต่หากกู้สถาบันการเงินลูกค้าชั้นดีแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะเสียดอกเบี้ยประมาณ 9% คือ 900,000 บาท ส่วนต่างดอกเบี้ย 40,000 บาท คือกำไรที่เจ้าของธุรกิจเพิ่มมา

เมื่อสรุปยอดขายสิ้นเดือน เจ้าของธุรกิจนำมาหัก ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการดำเนินการ ต้นทุนการตลาด และ ดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือคือกำไรสุทธิที่แท้จริง การนำกำไรสุทธิไปต่อยอดธุรกิจหรือขยายกิจการได้ แต่หากคำนวนแล้วตัวเลขติดลบ นั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป เจ้าของธุรกิจอาจต้องปรึกษากับทีมบัญชีโดยด่วน เพื่อหาทางลดต้นทุนส่วนใดส่วนหนึ่งโดยให้ผลกระทบต่อตัวธุรกิจน้อยที่สุด

Copyright © 2020. All rights reserved.