คุณเป็นนักลงทุนประเภทไหน ?

คุณนักลงทุนแบบไหน

คุณเป็นนักลงทุนประเภทไหน ?

จริงๆแล้วนักลงทุนแต่ละท่านต่างมีสไตล์การลงทุนที่เป็นของตัวเอง เช่น เป้าหมายผลตอบแทน ระยะเวลาในการลงทุน ความเชื่อมั่นในตัวเอง และ ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่เพื่อให้ท่านสามารถเลือกทรัพย์สินในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง ทำให้เราแบ่งประเภทของนักลงทุนออกมาได้ 3 ประเภท ดังนี้

1.Aggressive

พอร์ตของนักลงทุนแบบ Aggressive  เปิดโอกาสรับความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์และมีเวลาติดตามข่าวสารการลงทุน

ตัวอย่างการลงทุนเช่น กองทุนรวมต่างประเทศ หุ้นกู้เอกชน

นักลงทุนแบบ Agresive

2.Moderate Risk

เลือกการลงทุนที่มีความปลอดภัย แต่ก็เปิดโอกาสรับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถ รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับผลตอบแทนที่คาดหวังปานกลาง

ตัวอย่างการลงทุนเช่น หุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ตราสารหนี้

นักลงทุนแบบ Moderate

3.Conservative

ไม่ต้องการความเสี่ยงหลีกเลี่ยงความผันผวน การลงทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพยายามรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัย
ตัวอย่างการลงทุนเช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล

นักลงทุนแบบ concervative

 

ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ แต่คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร

Smartfinn คือการลงทุนซื้อฝากในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และ ให้ผลตอบแทนสูง 9-12% ต่อปี

สนใจดูรายละเอียดและตัวอย่างได้ที่ www.smartfinn.co.th 

Copyright © 2020. All rights reserved.