พัฒนาความรู้ ทำให้ SMEs ก้าวกระโดด

พัฒนาความรู้ ทำให้ SMEs ก้าวกระโดด

การที่เจ้าของกิจการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเข้าร่วมสัมมนา การฟังและอ่านหาความรู้เพิ่มเติมอย่างจริงจัง สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดกิจการได้ เช่น การศึกษาเรื่องภาษี สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการคำนวณกำไรสุทธิที่แท้จริงได้ หรือ ความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง ก็ช่วยให้เจ้าของกิจการไปต่อรองได้ต้นทุนที่ถูกลงได้

SMEs จำเป็นต้องเรียนแล้วนำไปลงมือปรับปรุงแก้ไข แบบนี้ซ้ำๆตลอดเวลา  จึงเดินต่อไปแบบก้าวกระโดดได้ การที่เจ้าของกิจการไม่แสวงหาความรู้พัฒนาตนเอง อาจทำให้ถูกคู่แข่งสามารถแซงหน้า หรือทำให้ดำเนินกิจการผิดพลาดได้ ซึ่งนำไปสู่กิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น เช่น การยกเว้นภาษีบางตัวของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกิจการประเภทนั้น แต่หากเจ้าของกิจการไม่ทราบถึงขั้นตอนก็ทำให้ต้องเสียประโยชน์ในส่วนนี้ไป หรือ ช่องทางของแหล่งเงินทุนใหม่ๆที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากสถาบันการเงิน หากเจ้าของกิจการไม่ทราบก็อาจต้องไปกู้ยืม คนใกล้ตัว

 

สมาร์ทฟินน์ ช่วยประสานด้านหาแหล่งเงินทุนขายฝาก ดอกเบี้ยเป็นธรรม และระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วันทำการ

เจ้าของธุรกิจที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725,094-445-7975

 บริการให้คำปรึกษาฟรี LINE ID: @smartfinn

ขายฝาก-ที่ดิน-smartfinn

Copyright © 2020. All rights reserved.