การขายฝาก เป็นการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ?

สมาร์ทฟินน์ : การขายฝากเป็นการกู้เงินประเภทหนึ่งในระบบระหว่างบุคคล(หรือนิติบุคคล) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากต้องทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน และมีกฎหมายรองรับถูกต้อง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของการขายฝากก็คือ การคิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากผู้ขายฝากไม่มีทางเลือกมากนัก และอีกปัญหาสำคัญก็คือเงื่อนเวลาของสัญญาขายฝาก ที่นายทุนทั่วไปในปัจจุบันจะกำหนดไว้สั้นๆเพียงแค่ 3-6 เดือน ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ ทั้งสองประเด็นหลักนี้ทำให้การขายฝากถูกมองในภาพลบ และถูกเข้าใจว่าเป็นการกู้เงินนอกระบบ

สมาร์ทฟินน์ ตั้งมั่นสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อแก้ไขใน 2 ประเด็นหลักนี้ เพื่อให้การขายฝากเป็นช่องทางการเข้าถึงเงินกู้ในระบบที่มีกฎหมายรองรับ และสามารถเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของหลายๆท่านที่มีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเราให้บริการดังนี้

  1. หานายทุนหรือผู้ซื้อฝากกลุ่มใหม่ ที่พอใจกับผลตอบแทน 9% ต่อปี โดยได้ถือครองโฉนดเป็นหลักประกัน
  2. กำหนดสัญญาขายฝากขั้นต่ำที่ 1 ปี และเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากเสนอเงื่อนไขสัญญาขายฝากได้มากกว่า 1 ปี โดยแพลตฟอร์มของสมาร์ทฟินน์จะช่วยจับคู่กับนักลงทุนที่พร้อมจะทำสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปี เพื่อให้ผู้ขายฝากมีเวลาเตรียมตัวไถ่ถอนทรัพย์สินได้มากขึ้น
  3. สมาร์ทฟินน์ กำหนดให้คิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 9% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยต้นปี ทำให้ไม่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในระหว่างรอบปีของสัญญา
  4. สมาร์ทฟินน์ จัดให้มีการประเมินทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับการรับรองจาก กลต. เพื่อให้ได้ราคาตลาดที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ช่วยให้ผู้ขายฝากได้ราคาขายฝากที่ดีขึ้น และเป็นธรรม

สมาร์ทฟินน์ อยากส่งเสริมให้การขายฝากเป็นมิตรต่อผู้ขายและผู้ซื้อฝาก เป็นการกู้ยืมเงินแบบ P2P ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีความเป็นธรรม ช่วยเหลือธุรกิจกิจการ ที่กำลังอยู่ในภาวะที่เดือดร้อน สมาร์ทฟินน์ มั่นใจว่า “ขายฝาก กับสมาร์ทฟินน์” จะเป็นสิ่งที่ทุกคนมั่นใจ และเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนออย่างเป็นธรรม

Copyright © 2020. All rights reserved.